Obaveštenje za kupce – Proučiti obavezno!!!

post separator

 

 

Period sadnje sadnica

Sadnja počinje onog trenutka kada biljka dođe u fazu mirovanja, a to je period od 1. novembra do oko 10. aprila, u zavisnosti od jesenjih ranih mrazeva i prolećnih temperatura.

 

Priprema zemljišta pre sadnje 

  • Oranje;
  • Kultiviranje ili tanjiranje;
  • Kopanje jama širine min. 40cm, a dubine min 35cm.

Ukoliko zemljište nema uslova za oranje, kopaju se veće jame i to 50 do 60 cm širine i minimum 40-ak centimetara dubine. Preporučljivo je da se nakon kopanja jama u njih ubaci od 2 do 4 lopate pregorelog stajnjaka. Ubačeni stajnjak koji se nalazi na dnu jame prekriti slojem sitne zemlje debljine od 10 do 15 cm, da stajnjak ne bi došao u kontakt sa korenom zasađene sadnice.

 

Postupak sadnje sadnica golog korena

  • Prekratiti korenov sistem na 10 do 15 cm od osnove;
  • Staviti sadnicu u iskopanu jamu i ubaciti sitnu zemlju u korenov sistem;
  • Kalemljeno mesto na sadnici treba ostati minimum 2cm izvan zemlje;
  • Dobro nagaziti oko sadnice i zaliti sa 10-ak litara vode, zatim, kada se voda povuče, dodati ponovo zemlju.

 

Postupak sadnje sadnica u kesama, saksijama i kontejnerima

Kod kontejnerskih sadnica kopa se jama širine 40cm i dubine od 30 cm;

Ukoliko ima stajnjaka, u jamu ubaciti 1 do 2 lopate, a zatim dno jame prekriti sitnom zemljom;

Nakon toga, pažljivo skinuti ili opseći kesu ili saksiju u kojoj se nalazi sadnica, pritom vodeći računa da zemlja ostane na korenu biljke;

Biljku sa zemljom oko korena spustiti u jamu za 5 cm dublje nego što je sadnica bila u saksiji;

Zemlju oko biljke ne treba gaziti, već treba ručno dodavati zemlju, pa polivati i postupak ponavljati više puta;

Ukoliko nemate stajskog đubriva, po vrhu jame nakon sadnje dodati oko 50 grama NPK đubriva.

 

Rezidba sadnica nakon sadnje

Kod jesenje sadnje se preporučuje prekraćivanje sadnica viših od 2m na visinu od 1,6 m od površine zemlje;

Zatim, krajem februara i početkom marta meseca, prerezati na visinu od 80 do 120 cm u zavisnosti od vrste i sorte voća.

 

Agrotehničke mere

U prvoj godini se prvo đubrenje preporučuje polovinom maja meseca, drugo polovinom jula sa 50 do 70 grama ,,KAN” ili ,,AN” veštačkog đubriva, pre kiše ili pre polivanja;

Treće zimsko đubrenje se obavlja u decembru ili januaru mesecu ,,NPK” ili stajskim đubrivom;

U svakoj narednoj godini količina đubriva se uvećava za 50 grama po sadnici;

Polivanje u prvoj godini se obavlja na desetak dana u slucaju sušnih perioda sa 20-ak litara vode;

U drugoj godini, na 20-ak dana polivati većom količinom vode;

Okopavanje se obavlja više puta tokom godine kada su prisutni korovi;

Ne treba dozvoliti da sadnica bude u korovima, jer joj usporavaju rast, a potom biljka dehidrira i suši se;

Prskanje korova herbicidima treba izbegavati jer može doći do fatalnog sušenja sadnice.

 

Osnovna zaštita biljaka

Da bi se biljka lakše razvijala treba je zaštititi od bolesti i štetočina;

Početkom aprila biljku treba tretirati nekim insekticidom u kombinaciji sa fungicidom i to ponoviti 3 do 4 puta u toku vegetacije do septembra meseca;

Od druge godine pa nadalje treba primenjivati zimsko prskanje krajem februara ili početkom marta  ( pre početka vegetacije) kada su temperature preko +8 °C;

Za profesionalno bavljenje voćarstvom, na našem sajtu pogledajte ,, Program zaštite rasadnika Antić“.

 

Prijem zasađenih sadnica

Procenat prijema sadnica nije isti kod svih vrsta i sorti, a zavisi i od :

  • Kvaliteta sadnje;
  • Transporta i skladištenja sadnice do sadnje;
  • Zimskih i prolećnih temperatura.

U toku zime, kada temperature budu do –12°C, očekuje se prijem sadnica od 95 do 100%;

Do -16°C prijem sadnica varira od 92 do 98%, a preko –16°C, procent prijema je od 80 doo 95 %.

Nabavljene sadnice se moraju čuvati nakvašenog korena u plastičnim vrećama, na temperaturi od 1°C do 10°C najduže do 5 dana, u slučaju da sadnica mora ostati neposađena duži vremenski period, potrebno je uroviti koren sadnica u zemlju ( pesak ili strugotinu) i to tako da koren bude u potpunosti zatpan, a potom treba zaliti urovljene sadnice.

Kod stubastog voća djubrenje se primenjuje samo kod biljaka koje zaostaju u porastu . Rezidba stubastih sadnica se obavlja tokom leta, kao što je prikazano na slici br. 3 u katalogu. Kod mini patuljastog voća, đubrenje i polivanje se primenjuje kao kod klasičnih sadnica, a rezidba se vrši po vašoj želji ( sami oblikujete veličinu i krunu biljke).

Kod autohtonih sorti voća je poznata činjenica da su jednostavnije za održavanje, ali se preporučuje prskanje insekticidima i fungicidima dva do tri puta u toku leta prve dve do tri godine, a kasnije po potrebi.

Rodnost im je nešto manja, kasnije prorode u odnosu na novije sorte, ali su njihovi plodovi dosta zdraviji.

Formiranje stabla kod starih sorti je isto kao kod ostalih, a kasnija rezidba se obavlja sao proredom unutrašnjih grana ( primenjuje se minimalna rezidba jer ne vole rigoroznu rezidbu).

Pogledajte snimak na YouTube-u: Priprema sadnica za sadnju Rasadnik Antić.

ZA SVE DODATNE SAVETE I NEJASNOĆE
JAVITE SE NA SLEDEĆE BROJEVE:
063/784-33-14 Zoran Antić i 063/81-14-568 Goran Antić

Podeli: